Copyright

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Saint-Gobain.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Saint-Gobain, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.