Disclaimer

Disclaimer voor klussenmet.gyproc.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website; - de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Saint-Gobain Gyproc Nederland, hierna te noemen Gyproc, is onderdeel van Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: 20022420), hierna te noemen Saint-Gobain, tevens eigenaar van de website klussenmet.gyproc.nl, verleent u, de gebruiker, hierbij toegang tot klussenmet.gyproc.nl en publiceert hier ter informatie o.a. teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Saint-Gobain behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op klussenmet.gyproc.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Daar elke toepassing in de praktijk gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie op de website klussenmet.gyproc.nl.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door Gyproc met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Gyproc aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Gyproc is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Gyproc.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Gyproc te worden verzocht.
  • Voor op klussenmet.gyproc.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Saint-Gobain nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.