Hoe leg ik een zwevende dekvloer?

Loopgeluiden en andere contactgeluiden kunnen een grote bron van ergernis zijn, voor bewoners en benedenburen. Een isolerende dekvloer is daarvoor een snelle en doeltreffende oplossing, voor zowel houten als betonnen vloeren.

Met de handzame Gyproc Rigidur® Estrichvloer is een zwevende dekvloer snel en eenvoudig gelegd. Zo wordt de contactgeluidisolatie sterk verbeterd. En ook de brandwerendheid wordt verhoogd, vooral bij houten vloeren.

 

Afhankelijk van eventuele oneffenheden dient de ondergrond van een zwevende dekvloer eerst geëgaliseerd te worden, voordat de dekvloer geplaatst kan worden. (Neem contact op met de Gyproc Helpdesk voor meer informatie en advies). Met een combinatie van Gyproc Rigidur® Randstroken en Gyproc Rigidur® Vloerplaten is de vloer vervolgens snel en eenvoudig te plaatsen. De gekozen vloer die over de dekvloer heen zal worden geplaatst, bepaalt welke afwerking van de dekvloer vereist is. De Gyproc Rigidur® Estrichvloer kent echter geen droogtijd, waardoor het gladde oppervlak van de vloerplaten na het plaatsen vrijwel direct kan worden afgewerkt.

Voordelen van een zwevende dekvloer

 • Een zwevende dekvloer verhoogt de isolatie tegen contactgeluiden.
 • Een zwevende dekvloer verhoogt de brandwerendheid, vooral bij houten vloeren.
 • Levert een verbetering op van de vlakheid van de bestaande vloer.

Toepassing in natte ruimten

Een Gyproc Rigidur® Estrichvloer kan ook in natte ruimten worden toegepast, zolang de vloerelementen worden voorzien van een blijvend waterdichte eindafwerking. Vloertegels zijn daarvoor de meest gebruikte afwerking in natte ruimten. Naast de eerdergenoemde algemene richtlijnen voor tegelwerk, zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

 • Volg altijd de voorschriften van de betreffende fabrikant van de tegellijm.
 • Maak een douche nooit met een tegelvloer op Gyproc Rigidur® Vloerplaten, maar pas altijd een douchebak toe.
 • Zorg dat in natte ruimten een Gyproc Rigidur® Estrichvloer altijd wordt voorbehandeld met een geëigende waterdichte primer, waarin bij de wandaansluitingen een kimband is opgenomen.
 • Gebruik een waterdichte tegellijm die geschikt is voor een gipsgebonden ondergrond. - Houd de tegels en voegen in alle gevallen 10 mm vrij van de wand.
 • Kit de naad van 10 mm af met elastische, watervaste kit.

Benodigdheden

Benodigde materialen voor het plaatsen van een Gyproc dekvloer:

Materialen

 • Gyproc Rigidur® Vloerplaten
 • Gyproc Rigidur® Randstroken van 30 mm
 • Gyproc Rigidur® Schroeven 19 mm
 • Gyproc Rigidur® Estrichlijm
 • Gyproc Voegenvuller*

 

*Optioneel, zie stappenplan.

Hulpmiddelen

 • Waterpas
 • Gereedschapsmes
 • Potlood
 • Handschoenen
 • Rolmaat
 • Handzaag, decoupeerzaag of handcirkelzaag
 • Schroefboormachine
 • Plamuurmes
Stappenplan
Voorbehandeling

Kleine oneffenheden tot 5 mm vormen geen probleem bij het leggen van een zwevende dekvloer met Gyproc Rigidur® E30 MW vloerelementen. Voor andere typen Rigidur® elementen en bij grotere oneffenheden is het van belang de oneffenheden eerst te egaliseren. Neem hiervoor contact op met de Gyproc Helpdesk.

Plaatsen randstroken
Randstroken plaatsen

Snijd de Gyproc Rigidur® Randstroken op maat met een scherp gereedschapsmes. Plaats de stroken vervolgens rondom tegen de wanden om de wanden akoestisch te ontkoppelen. Dit zorgt voor een optimale lucht- en geluidsisolatie. Daarnaast vangen de randstroken eventueel enige vervorming van de omringende wanden op. Het is niet nodig de randstroken te bevestigen. Deze blijven automatisch op hun plaats wanneer de vloerplaten zijn gelegd.

Legvolgorde
Legvolgorde

De legvolgorde van de vloerelementen is als volgt: begin linksachter in de hoek, evenwijdig aan de kortste zijde. Maak het laatste element van de eerste rij op maat en begin met het overgebleven stuk de tweede rij. Let er bij het leggen van de vloerdelen op dat de naden onderling meer dan 200 mm verspringen. Vermijd naden in deuropeningen of ondersteun deze met een strook multiplex van 10 mm dik en 100 mm breed. Let er wel op dat hiervoor een strook van de isolatielaag moet worden weggesneden, waardoor de geluidsisolatie vermindert.

Zagen
Zagen

De vloerelementen kunnen met een handzaag, decoupeerzaag of handcirkelzaag op maat worden gemaakt. Zaag van de elementen die aansluiten op de wanden altijd de liplas (het verbindingsstuk) af om holle ruimten te voorkomen.

Lijmen
Lijmen

Breng de Gyproc Rigidur® Estrichlijm in twee lijmrupsen aan op de uitstekende liplas van het geplaatste element.

Leggen
Leggen

Leg steeds het volgende element binnen 10 minuten strak tegen de al geplaatste elementen aan, zodat de liplassen precies over elkaar heen vallen.

Schroeven
Schroeven

Breng voor een optimale lijmverbinding direct enkele schroeven aan in de liplasverbinding. Gebruik hiervoor Gyproc Rigidur® Schroeven 19 mm en sta hierbij altijd op het vast te schroeven element. Houd bij het schroeven een schroefafstand van maximaal 25 cm aan.

Afwerken
Afwerken

Na het leggen van de dekvloer kunnen de naden en schroefkoppen worden afgevoegd met Gyproc Voegenvuller. Afvoegen is echter enkel nodig bij dunne en gladde vloerbedekkingen, zoals vinyl, linoleum of dunne tapijtsoorten. Voor vloertegels, parket, laminaat en dik tapijt met schuimrug of ondertapijt is afvoegen geen vereiste. Breng om af te voegen de vuller aan met een plamuurmes en schuur de voeg na uitharding van de vuller eventueel licht voor een vlak en glad resultaat. De dekvloer is nu klaar voor verdere afwerking met een van de eerdergenoemde vloerbedekkingen.

Tijd voor de vloer
Veelgestelde vragen door de doe-het-zelver

De vloer is nu klaar voor verdere afwerking zoals laminaat, zwevend gelegd parket, vloerbedekking, keramische tegels of vinyl.

Afwerking per type vloer

De Gyproc Rigidur® Estrichvloer is geschikt als ondergrond voor de meest gangbare typen vloerafwerking. Voor verschillende typen gelden echter verschillende aandachtspunten, zoals hieronder uitgelegd. Houd daarnaast altijd de richtlijnen aan van de fabrikant van de gekozen vloerafwerking of lijm. Wordt door de lijmfabrikant een lijm of voorstrijkmiddel voorgeschreven? Dan is het belangrijk om na te gaan of dit geschikt is voor gebruik op een gipsgebonden ondergrond. Pas bij voorkeur een lijm toe die het mogelijk maakt om de vloerbedekking later te verwijderen, zonder daarbij de dekvloer te beschadigen.

Tapijt

Voor dikke tapijtsoorten en tapijt dat los wordt gelegd op ondertapijt zijn geen extra handelingen nodig. Voor dunne tot halfdikke tapijtsoorten (zonder schuimrug of ondertapijt) is het van belang de dekvloer eerst af te voegen (zie stappenplan).

Dunne en gladde vloerbedekkingen

Gyproc Rigidur® Vloerplaten lenen zich goed voor het aanbrengen van dunne en gladde vloerbedekkingen, zoals vinyl, linoleum, kurk en rubber. Bij het toepassen van deze soorten eindafwerking moet de vloer echter eerst worden geëgaliseerd (zie stappenplan). Let op: gebruik voor dunne en gladde vloerbedekkingen geen lijmsoorten op waterbasis.

Laminaat

Laminaat kan probleemloos op Gyproc Rigidur® Vloerplaten worden aangebracht, op voorwaarde dat het laminaat los wordt gelegd. De 10 mm brede naad langs aansluitende wanden en rond doorvoeren (zie stappenplan) moet ook in de laminaatvloer worden doorgezet. Deze naad kan met een wandplint worden afgewerkt die enkele millimeters boven het laminaat wordt aangebracht. Dit voorkomt akoestische contactbruggen. Let op: laminaat met een verende tussenlaag wordt afgeraden bij gebruik van type E30 MW van de Gyproc Rigidur® Vloerplaat. Dit vloerelement is namelijk al voorzien van een verende laag en een opeenstapeling van dergelijke lagen kan leiden tot een verslechtering van de contactgeluidsisolatie.

Parket

In principe kan parket op alle typen Gyproc Rigidur® Vloerplaten worden aangebracht, zolang er rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden:

 • Bij een Gyproc Rigidur® Estrichvloer waarop parket wordt aangebracht, is het niet nodig de naden en bevestigingsmiddelen af te voegen.
 • De omstandigheden in de ruimte dienen zo te zijn dat de vloerelementen geacclimatiseerd zijn voordat met het leggen van het parket wordt begonnen. Volg hierbij de richtlijnen van de parket- en lijmleverancier.
 • Er dient een houtsoort te worden gebruikt die bekendstaat om een lage mate van werking, en daarom weinig tot geen risico op zwellen en krimpen met zich meebrengt.
 • Verend aangebracht parket wordt afgeraden bij gebruik van type E30 MW van de Gyproc Rigidur® Vloerplaat aangezien deze al is voorzien van een verende laag. Een opeenstapeling van dergelijke lagen kan leiden tot een verslechtering van de contactgeluidsisolatie. - Er dient een lijmsoort gebruikt te worden die geschikt is voor gipsgebonden ondergronden. Lijmsoorten op basis van polyurethaan of epoxyhars zijn zeer geschikt.
 • Eventueel toe te passen primers dienen te zijn afgestemd op de gebruikte Gyproc Rigidur® Vloerplaten en de te gebruiken lijm. De primers mogen daarnaast niet op waterbasis gefabriceerd zijn.

Tegels

In het geval van keramische en natuurstenen tegels mogen tegels van maximaal 330 x 330 mm met flexibele lijmsoorten worden toegepast op Gyproc Rigidur® Vloerplaten. Gebruik geen cement om de tegels op de vloerelementen te leggen.

Houd verder rekening met het volgende:

 • Van Gyproc Rigidur® Vloerplaten die worden betegeld, hoeven de naden en bevestigingsmiddelen niet te worden afgevoegd.
 • Tegelvloeren dienen altijd van een voegafwerking te worden voorzien. Voegloze vloeren van koud tegen elkaar aangebrachte tegels zijn niet toegestaan op Gyproc Rigidur® Vloerplaten.
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van elastische tegellijm en elastische voegmortels.
 • Voordat met het voegen van de tegels wordt begonnen, moet de lijm volledig uitgehard en voldoende gedroogd zijn. Houd hiervoor 48 uur aan.
 • Zorg ervoor dat de ontkoppeling langs randen en doorvoeren ook in de tegelafwerking wordt doorgezet. Houd daarom de tegels 10 mm vrij van omringende wanden en doorvoeren en kit deze naden af met elastische en indien nodig watervaste kit.