Hero Image
Image
Gyproc gipsplaten afwerken
Gips
7 minutes min

Voegen van wanden en plafonds

Het creëren van vlakke én gladde wanden en plafonds bestaat uit een aantal belangrijke elementen. Zo zorgt de juiste montage van profielen en platen voor een vlak resultaat. Voegen is vervolgens de afwerking om naden in de oppervlakken niet langer zichtbaar te maken. Op die manier ontstaat een glad geheel. De creatie van een gladde én vlakke uitstraling van zowel wanden als plafonds vergt daarom aandacht voor meerdere elementen.

Belangrijke elementen bij het creëren van gladde wanden en plafonds:

 • De draagconstructie van de profielen en gipsplaten dient vlak te zijn.
 • Voegen dienen perfect in het vlak van de gipsplaten en de wand te liggen.
 • Het oppervlak dient te zijn voorgestreken om te voorkomen dat de voegen zich aftekenen in strijklicht.

Vlakheid is montage, gladheid is afwerking

Een vlakke wand of vlak plafond is essentieel voor een strak eindresultaat. Wanneer een wand niet vlak is, kan bepaalde lichtval namelijk zorgen voor schaduw op de muren. Daarnaast kan strijklicht zichtbaar maken dat een wand of plafond niet vlak is met als gevolg een minder strak resultaat dan mogelijk gewenst. Het behalen van een vlak eindresultaat begint bij een vlakke draagconstructie. Kies daarvoor de juiste profielen bij de gegeven wandhoogte en plafondoverspanning en monteer de platen in de juiste richting. Schroef eerst de platen vast aan de open zijde van de profielen en daarna pas aan de rugzijde. Gebruik daarvoor uitsluitend de juiste Gyproc schroeven van voldoende lengte.

Een gladde wand en een glad plafond worden gecreëerd door de naden in de oppervlakken te voegen. Gyproc Diepgrond heft daarbij de verschillen in textuur en zuiging op tussen het oppervlak van de gipsplaat en het gips van de voeg. Een perfect gevoegd, maar niet voorgestreken oppervlak kan bij strijklicht toch de voegen laten zien. Gyproc Diepgrond is een geëigend voorstrijkmiddel, zowel als voorbehandeling voor verfwerk als voor behang.

Voegafwerking voor een glad resultaat

Voor het glad afwerken van een oppervlak worden platen met AK (afgeschuinde kant) toegepast. Deze afgeschuinde kanten maken het mogelijk om de voegen tussen de platen strak en glad af te werken. Bij het monteren en afvoegen van Gyproc gipsplaten moet rekening worden gehouden met de gewenste eindafwerking van een wand of plafond. Hoe gladder en dunner de gewenste eindafwerking, hoe vlakker de wand en het plafond dienen te zijn en hoe gladder de voegafwerking moet zijn.

Voorbereiding van voegafwerking

Voordat gestart wordt met de voegafwerking is het aan te raden eerst de volgende punten in acht te nemen:

 • De beste resultaten worden bereikt wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de afwerking zoveel mogelijk gelijk zijn aan de latere omstandigheden.
 • Natte werkzaamheden dienen te zijn afgerond. Een hoge luchtvochtigheid voor en tijdens het voegen kan namelijk leiden tot het scheuren van de voegen na verloop van tijd.
 • De platen dienen volledig droog te zijn. Is dit niet het geval? Dan is het advies om het afvoegen uit te stellen tot de platen gedroogd zijn.
 • Controleer of de bevestigingsmiddelen goed verzonken zijn. Herstel dit indien nodig voordat er gestart wordt met de afwerking.
 • Vervuilde oppervlakken dienen droog gereinigd te worden om het losraken van de voegproducten te voorkomen.
 • Oppervlakken die niet met voegproducten in contact mogen komen dienen beschermd te worden.
 • Wanneer er sprake is van een afwerking met tegels, dienen de voegen ter plaatse van het tegelwerk met Gyproc zelfklevend wapeningsband en tegellijm te worden afgevoegd.

Voegproducten per plaattype

Type plaat Vullen Finishen
Gyproc gipsplaat Gyproc Voegenvuller Gyproc Voegenfinisher
HABITO® Gyproc Voegenvuller Gyproc Voegenfinisher
Rigidur gipsvezelplaat Gyproc Voegenvuller Gyproc Voegenfinisher

 

De voegafwerking van Gyproc gipsplaten met afgeschuinde kanten (AK) wordt het beste gedaan met een voegmes van ca. 15 cm of een pleisterspaan. De afwerking bestaat uit de volgende stappen:

 • Het aanbrengen van Gyproc Zelfklevend wapeningsband om, in combinatie met voegenvuller, de voeg te versterken.
  • Het Gyproc Zelfklevend wapeningsband over de volledige lengte van de naad aanbrengen en de naad vullen met Gyproc Voegenvuller. Als er enige ruimte is tussen de platen, dient deze ruimte vooraf zorgvuldig met Gyproc Voegenvuller opgevuld te worden.
 • Het glad afwerken van de schroefkoppen in het midden van de gipsplaten met Gyproc Voegenvuller en Gyproc Voegenfinisher.
 • Het vullen van de naden met Gyproc Voegenvuller.
 • Het glad afwerken van de voegen met Gyproc Voegenfinisher.
Zelfklevend wapeningsband aanbrengen
Gyproc Zelfklevend wapeningsband wordt op de naden aangebracht
Voegenvuller aanbrengen
Vul de naden en schroefkoppen met Gyproc Voegenvuller
Gyproc voegenfinisher aanbrengen
Wanneer de Voegenvuller is uitgehard, wordt er een finishlaag aangebracht met Gyproc Voegenfinisher. Vervolgens gladzetten met een spackmes
Wand schuren voor een glad resultaat
Na volledige droging kan het oppervlak met een fijne korrel geschuurd worden voor een perfect glad eindresultaat
Zelfklevend wapeningsband aanbrengen
Voegenvuller aanbrengen
Gyproc voegenfinisher aanbrengen
Wand schuren voor een glad resultaat

Afvoegen van Rigidur VK (volle kant)

Voor het afvoegen van Rigidur VK platen wordt geen wapeningsband toegepast. De platen worden gemonteerd met een tussenruimte van 5 mm. Deze naad wordt gevuld met Gyproc Voegenvuller en daarna gladgestreken. De verdere afwerking verloopt identiek aan de overige Gyproc platen.

Haakse uitwendige hoeken afwerken

Uitwendige hoeken worden bij voorkeur beschermd met een Gyproc Alux hoekbeschermer. Een dunne laag Gyproc Voegenvuller wordt opgezet en de Alux hoekbeschermer wordt ingebed. Hierna wordt de hoek strak afgewerkt met twee lagen Gyproc Voegenvuller.

Buitenhoeken beschermen tegen schade

 

Niet haakse uitwendige hoeken afwerken

Ook niet haakse uitwendige hoeken kunnen worden afgewerkt en beschermd met een Gyproc Alux hoekbeschermer. De verwerking is vrijwel identiek als die van de haakse uitwendige hoeken.

Inwendige hoeken

Haakse inwendige hoeken kunnen worden afgevoegd met Alux hoekbeschermers. Op beide zijden van de hoek wordt een dunne laag Gyproc Voegenvuller opgezet, waarin de Alux hoekbeschermer wordt ingebed. Daarna wordt de hoek verder afgewerkt met Gyproc Voegenvuller en, na droging, Gyproc Voegenfinisher. Zo nodig kan er na de laatste bewerking geschuurd worden.

Binnenhoek strak afwerken en kans verminderen op scheurvorming

 

Kopse naden afvoegen

Bij grote vlakken zijn kopse naden vaak onvermijdelijk. Kopse naden tussen standaard platen (met gesneden kopse kanten) werkt men als volgt af:

 • Schuin de kopse zijden van de platen af met een gereedschapsmes, zodat er een V-naad ontstaat.
 • Monteer de platen met de kopse kanten stotend tegen elkaar.
 • Voordat kan worden afgevoegd, dient men de naad voor te bevochtigen.
 • Vul de naad voor met Gyproc Voegenvuller en zet op het plaatoppervlak aan weerszijden van de naad een dunne laag Voegenvuller op. Werk met een voegmes van ongeveer 15 cm.
 • Druk een Gyproc Alux hoekbeschermer in de voegspecie met het voegmes.
 • Breng een dunne laag Gyproc Voegenvuller aan over het Gyproc wapeningsband. Laat deze dun uitlopen over een mesbreedte aan weerszijden van het midden van de naad.
 • Laat het voegmateriaal uitharden.
 • Werk de voeg af met Gyproc Voegenfinisher. Laat deze met een pleisterspaan dun uitlopen over een spaanbreedte aan weerszijden van het midden van de naad.
 • Na volledige droging kan het oppervlak worden geschuurd voor een glad eindresultaat

Voorbereiding voor de eindafwerking

Wanneer de voegafwerking is afgerond zijn de wanden en plafonds klaar voor vrijwel alle gangbare eindafwerkingen. Naast de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van het gekozen afwerkingsmateriaal hanteert Gyproc nog enkele aanvullende richtlijnen voorafgaand aan de eindafwerking:

 • - De voegen dienen uitgehard en droog te zijn.
 • - De ondergrond moet droog, schoon, vorst- en vetvrij zijn.
 • - Stof en vuil dient verwijderd te worden met een borstel of droge kwast.

Pas aanvullend de voorbehandelingen toe die de fabrikant van het gekozen afwerkingsproduct voorschrijft. Is er geen specifiek voorstrijkmiddel voorgeschreven? Behandel dan de wand of het plafond met Gyproc Diepgrond voor de start van de eindafwerking. Gyproc Diepgrond zorgt onder andere voor de opheffing van het verschil in textuur en absorptie van de verschillende materialen en maakt het in geval van behang eenvoudiger om het materiaal later weer te verwijderen. Wanneer het voorstrijkmiddel droog is, kan er gestart worden met de eindafwerking

Geplaatst op: 22.08.2022 - bijgewerkt op: 20.09.2022