Hero Image
Image
Hoe gezond is gips?
Gips
3 minutes min

Hoe gezond is gips?

Als bewoner en bouwer ben je je bewust van het belang van een gezond binnenklimaat en je eigen leefcomfort. Het natuurgips en rookgasontzwavelingsgips dat in de producten van Gyproc wordt toegepast bestaat uit zeer zuivere materialen, die geen schadelijke stoffen bevatten en zelfs een positieve invloed op het binnenmilieu kunnen hebben.

Vochtregulerend vermogen

Gips is in staat om bij te hoge concentraties waterdamp uit de lucht op te nemen en vast te houden. Op het moment dat de lucht (te) droog is wordt deze waterdamp weer afgegeven. Deze gunstige eigenschap is toe te schrijven aan de poreuze structuur van het mineraal. Dankzij deze eigenschap kunnen pieken en dalen in de relatieve vochtigheid van de binnenlucht worden opgevangen. Het positieve effect van de vochtregulerende eigenschappen van gips worden bevestigd door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). In het meest recente Basiswerk Milieuclassificaties van het NIBE worden gipsproducten ingedeeld in gezondheidsklasse 1a, dit is de hoogst haalbare klassering. Het vooraanstaande Duitse Instituut voor Bouwbiologie in Rosenheim heeft gips omschreven als een ‘aanbevolen materiaal’.

Gezondheid

Vluchtige Organische Stoffen

Vluchtige Organische Stoffen (afgekort VOS of VOC) zijn gasvormige koolstof-waterstof verbindingen die overal in de natuur in lage concentraties voorkomen. In gebouwen kan het echter voorkomen dat door slechte ventilatie en uitwaseming van bouwmaterialen en vloerbedekking te hoge concentraties voorkomen. In het geval van hoge concentraties VOS krijgen mensen last van de ogen of luchtwegen; hoge concentraties VOS zijn dan ook belangrijke veroorzakers van het Sick Building Syndrome. De meeste van deze VOS vallen onder de zogenaamde aldehyden, waarvan formaldehyde de bekendste en meest voorkomende is. Door te kiezen voor materialen met een lage VOS-uitwaseming kan het Sick Building Syndrome grotendeels voorkomen worden.

Formaldehyde

Formaldehyde (chemische formule: HCHO) is een gas dat in de natuur op verschillende manieren voorkomt. Bij langdurige blootstelling aan te hoge concentraties is het gas schadelijk voor de luchtwegen en kan het zelfs verschillende soorten kanker veroorzaken. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen aanzienlijk gevoeliger zijn voor formaldehyde dan volwassenen.

 

Formaldehyde wordt in de chemische industrie veel gebruikt voor het produceren van lijmen, bindmiddelen en harsen. Omdat deze lijmen veel in bijvoorbeeld verlijmde platen (MDF, multiplex) of meubels kunnen worden toegepast, kan het zo zijn dat deze bouwmaterialen in de binnenlucht van een gebouw een te hoge concentratie formaldehyde uitwasemen. Sigarettenrook is overigens ook een belangrijke bron die kan leiden tot te hoge concentraties.

Thuiskantoor

Nauwelijks VOS en formaldehyde in gips

In zowel gipsplaten als gipspleister komen nauwelijks VOS en formaldehyde voor. De formaldehyde-uitstoot van gipsplaten is getest conform de ISO 16000/11 norm, in de testomgeving kwam de concentratie in de eerste weken niet boven de 13 μg/m3 ; na 35 dagen lag deze concentratie tussen de 3μg/m3 tot beneden meetbare waarden. Bij het testen van gipspleisters kwam de concentratie niet boven de 4μg/m3 . Om een en ander in perspectief te plaatsen: voor de formaldehydeconcentratie in de binnenlucht geldt een streefwaarde van 10 μg/m3 en een interventiewaarde van 100 μg/m3 .

Geplaatst op: 20.07.2022 - bijgewerkt op: 10.10.2022